Kulturhus Fredheim

Fredheim på Tangen i Stange kommune i Hedmark  er barndomshjemmet og kunstnerboligen til forfatter og kulturarbeider Ingeborg Refling Hagen. I hagen foran huset står en byste av forfatteren, utført av billedhugger Gunnar Janson.

Fredheim stua vinterStua på Fredheim

 «Hele huset er som en rosemalt kiste, bare med den forskjellen at rosemalingen er på innsiden». Slik beskriver Finn Jor huset Fredheim i sin bok «Norske kunstnerhjem» fra 1997. Overalt i huset er det bilder og dekorasjoner malt av kjente kunstnere som Henrik Sørensen, Ørnulf Bast, Per Teigen og ikke minst malerinnen Birgit Abrahamsen. Hun satte sitt preg på huset både med vakre malerier og med girlandere av blomster som omkranser sitater fra diktningen til Henrik Wergeland.

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim kjøpte huset i 2015 med lån garantert av Stange kommune og har som mål å restaurere huset og drive det som et aktivt kultursenter i tråd med verdiene og arven etter Ingeborg Refling Hagen.


Følg foreningen på Facebook