Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Noveller av Hans E. Kinck

20. oktober 2019

Tid: 16.00-18.00

Sted: Kulturlåven

Opplesning / foredrag

Helt siden Ingeborg Refling Hagen arbeidet med Kinck- Wergeland-teatret i mellomkrigstida, har Hans E. Kincks diktning stått sentralt i hennes kulturarbeid. Kincks noveller er en fin inn- gangsport til hans dikterunivers, og i novellene behandles mange av hans hovedtemaer. Novellene viser dyp psykologisk innsikt, humor, raffinement og språklig bredde samt stor kjennskap til norske dialekter.
Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr.150