Et møte med myter – Ingeborg Refling Hagen og den førkristne verden

Dato: 15. februar 2018

Tid: 19:00

Sted: Kulturlåven, Fredheim

Egil Kraggerud var professor i klassisk filologi ved UiO fra 1969 til 2002, siden forsker på heltid. Han har oversatt en rekke antikke tekster til norsk, og han bidro med kommentarer i Henrik Ibsens skrifter (2005–10). Hans oversettelse av Vergils Aeneiden, en rikholdig kommentert utgave i sju bind (1983–89), savner sidestykke på noe annet moderne språk.
Enkel servering. Billetter i døra: kr.150

Comments are closed.