Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kønnband: Åpning kunstutstilling

2. februar 2019

Tid: 14:00

Sted: Kulturlåven, Fredheim, Tangen i Stange

Utstillinger

Åpning kunstutstilling med kunstner Geir Brohjem