Category Archives: Ukategorisert

Åpningsord ved kunstutstilling på Fredheim 19. januar

Til åpningen av Knut Oddvar Solbergs kunstutstilling på Fredheim i januar 2020 holdt Amund Røhr Heggelund en åpningstale som vi har fått lov til å gjengi her.

Knut Oddvar Solberg mellom egne bilder ved åpning av kunstutstilling 19. januar 2020

Først, må jeg få lov til å benytte anledningen til å si gratulerer! Jubileumsåret for Ingeborg Refling Hagen er i gang. Det er i år 125 år siden hun ble født og 100 år siden hun ga ut sin første bok. Ingeborgs betydning for Tangensamfunnet har vært stor. For meg, og alle andre som har vokst opp på Tangen, har Ingeborgs tekster, liv og virke vært en sentral del av kunnskapen vi har fått. Som en del av kulturmiljøet på Tangen fikk jeg innblikk i et menneske som viste mot, engasjement og tro på andre. Miljøet og arven Ingeborg har gitt Tangensamfunnet har bidratt til å samle oss – og det har skapt rom for ulikhet. Sentrale elementer i det jeg vil kalle et bærekraftig samfunn – at vi igjen må skjele til Ingeborgs utrettelige arbeid mot urettferdigheten er det ingen tvil om. I vårt eget samfunn og i storsamfunnet ser vi stadig gryende tendenser til at de kreftene Ingeborg kjempet i mot, vinner terreng og oppmerksomhet. 

Kunsten samler oss også, akkurat slik vi samles her, nå. Den demokratiserer ved å vise ulike virkeligheter og på den måten fungere som en motmakt, en kommentar til de etablerte demokratiske strukturene. Men, alt dette er funksjoner, verdifulle bieffekter av at vi som samfunn aksepterer at kunsten er viktig i seg sjøl.

Så, til en annen som på mange måter er her på grunn av nettopp Ingeborg Refling Hagen, nemlig dagens hedersgjest – Knut Oddvar Solberg. I programteksten står at ved hjelp av Ingeborgs tro på individet og på deg, så fikk du mot nok og vilje nok til å satse på kunsten din.  

På dine egne sider sier du at du etterstreber å være i en levende skapelsesprosess hvor alt kan skje. Bildet har blitt til ved at du har vært åpen for hva bildet til enhver tid har krevd. Dette tenker jeg er overførbart til det livet vi alle lever – akkurat slik ditt bilde blir til ved din åpenhet, formes livene våre av vår evne til å være åpne mot det som er både ukjent og annerledes.  

Jeg skal ikke begi meg inn i de kunstfaglig betraktningene, dit strekker ikke min kompetanse, men jeg har i forkant av denne åpningen latt meg fascinere og beundre av din evne til å fange både tilstand og handling i et abstrakt, men likevel svært tydelig kunstnerisk uttrykk.

Så, med disse orda erklærer jeg den første kunstutstillingen i jubileumsåret for Ingeborg Refling Hagen – nemlig Solbergs separatutstilling for åpnet.

Amund Røhr Heggelund i andre omgivelser. Foto: Elisabeth Solli Amundsen

Wergelandfesten 2019

Sangring i Fredheim-hagen     Foto: Grete Klempel Starheiem

15. juni 2015 badet i sol og sommervind. Dagen startet med blomsterprosesjon fra Tangen stasjon til forfatterhjemmet Fredheim. De håndlagede papirblomstene kan illustrere den rikdom Wergeland strødde ut gjennom diktning og liv. På Tangen kirkegård ble det rettet oppmerksomhet mot alle de diktere som i årenes løp har beundret Wergeland. Talen som en 15-åring holdt ved Ingeborg Refling Hagens grav, er i sin helhet gjengitt her

Programmet var delt i tre bolker, rettet inn mot store og små: Den dramatiskeDen politiskeog Den lyriskeWergeland. Gjennom fabler, dikt, memoarer, dialoger, skuespill, sang og musikk – og dagens tale – kom Wergeland fram i hele sin bredde. «Bokåret 2019» satte sitt preg på noe av innholdet: Skuespillet Lyv ikke!og kantaten Vord lys!dveler ved Wergelands syn på ordets makt, løgnaktige og sanne ord. Hans skråblikk på egne opplevelser fremkalte latter, hans omsorg for utestengte og lidende (dyr som mennesker) berørte, og hans politiske klarsyn (skildret gjennom dagens hovedtaler) gjorde inntrykk. 200-årsjubileet for Amalie Sofie, Wergelands hustru, ble markert gjennom opplesning og musikalsk fremføring av ett av Wergelands kjærlighetsdikt.

Tekster som tradisjonelt har preget Wergeland-arrangementet på Tangen, ble kombinert med nye innslag. Allsang og solosang, trompet-, klaver- og fiolinspill beriket. Aktørene vekslet mellom barn og voksne, noen fra nærområdet, andre langveisfra. Overfor barn og unge ble det også på annet vis åpnet inn til Wergelands verden: Gjennom Wergeland-utstillingen fra 2008 (en gave fra Universitetet i Kristiansand), dukketeater, blomsterjakt, puslespill til barnesanger, fiskedam, rebus, quiz og blomster i krans. 

Det nye tilbygget på tunet fungerte svært godt. Under teltduk kunne man i skyggen nyte hjemmelaget mat. Lavvoer, telt, kulturlåve, Fredheim-stue, eng og hage ble tatt i bruk.

Dagens siste innslag var lagt til Stange kirke. Under en glitrende og godt besøkt konsert og med et svært takknemlig publikum delte mezzosopran Marianne Beate Kielland Wergeland-sanger tonesatt av 13 ulike norske komponister. Konserten fungerte også som CD-lansering.

Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim takker varmt alle bidragsytere og støttespillere ved Wergelandfesten på Tangen/i Stange. Takk også til Suttung teater og forlag for godt samarbeid.

Wergelandfest-komitéen 2019 v/Anne Jorunn Kydland

«Men Mjøsen! Mjøsen!» Fra Wergelands «Hasselnøtter»
med Trine Nyhus Lørum og Hillevi Skalmerud Larsson

 Foto: Grete Klempel Starheim
Skuespillet «Lyv ikke!» med Grav litteratur- og teatergruppe, Bærum
Foto: Grete Klempel Starheim


Bilder fra Wergelandsfesten 2019

15-årige Eirun Emilie holdt klok tale om Wergeland

15 år gamle Eirun Emilie Asting-Kjesbu holdt en strålende tale ved Ingeborg Refling Hagens grav på årets Wergeland-fest. Vi har fått lov til å gjengi talen hennes her. På bildet ser vi henne til venstre i ungdomsgruppen mens de leser diktet «Mig selv».

Tale på Wergelandsfesten av Eirun Emilie Asting-Kjesbu

«I juni for 71 år siden arrangerte Ingeborg Refling Hagen Wergelandsdagen for første gang. Da var det på Eidsvoll. Jeg har lyst til å starte med et lite utdrag fra den talen Ingeborg holdt da: 

“Ord er levende. Like levende i dag som i skapelsens dage. Alle de gode tankene dere tenker, som former seg i ord på tunga, klinger gjennom øret og blir til blomster i menneskesinnene omkring dere. Men hva er så lys? Lys er kunnskap om alt som er.”
Og videre sier hun: 

“Ordet er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Men det må tennes i oss og bæres foran oss. En slik lystenner var Henrik Wergeland.” 

Disse ordene fra Ingeborg startet feiringen den gang, og i dag. 

Helt fra Ingeborg var barn hadde hun vært veldig opptatt av ord og bilder i diktningen. Hennes mor hadde lært henne å lete og banke på ordene til de åpnet seg og ble til bilder og sammenhenger. 

Jeg tror at det er dette som gjorde at Ingeborg fikk så stor fascinasjon for Wergeland og derfor hun lagde en egen fest for ham, spesielt rettet mot barna. Hun ville at vi barn og ungdommer også skulle få oppleve lyset og de fantasifulle ordbildene hos Wergeland. Kanskje skjønte vi ikke så mye av det da vi var små, men vi hadde stor glede av de fine ordene. 

Mitt første møte med Wergeland var sangene hans. Og den første sangen jeg kan huske er “Himlen er min hette.” 

Himlen er min hette.
Hvem tør på den lette?
Jorden er min sko.
Skogen er mitt bo.
Korset er mitt sverd.
Det gir fattigmann ridders verd. 

Den gangen skjønte jeg nok ikke den dype meningen av dette verset. I dag tror jeg vi skjønner litt mer den av livslærdommen han har gitt oss gjennom diktningen sin. Og jeg har skjønt at sangen handler om menneskeverd. Det viktigste er kanskje ikke bare å høre, men at hver og en av oss må la ordene vokse i oss slik at de kan bli våre egne. 

“Ja du selv må spinne hver en tråd og tvinne til et bramseil i din stolte rå.” sier Wergeland i diktet «Medicinernes kjæreste». 

Når man jobber med en tekst og f.eks. lærer den utenat, så bærer vi denne teksten med oss. Den blir vår egen, og vi kan gi den videre til andre. Dette kan hjelpe oss med å få en større forståelse av livet, verden og ikke minst oss selv. 

Jeg tror veldig mange av oss som står her i dag har opplevd lyset vi har fått fra Wergelands diktning. Han ble en lystenner i Ingeborgs liv, og hun har gitt denne arven videre til oss. 

Jeg avslutter med et sitat fra Ingeborgs sang «Tvilens fjell»:
“Når det spirer en gang i vårt spor, er det Wergelands tanker som gror.” «


Bilder fra Wergelandsfesten i Stangeavisa

Stangeavisa har publisert en bildeserie med vakre foto fra Wergelandsfesten på Tangen den 15. juni 2019 (for abonnenter).

Kulturvernpris til Fredheim

Stange kommune har besluttet å gi kulturvernprisen for 2019 til Fredheim. Medlem av foreningen, Arnfinn Standerholen, hadde ved fristens utløp sendt inn forslag til Stange kommune om at foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim​ burde få kulturvernprisen 2019.

Bjarne Christiansen, Ap, la fram følgende forslag ved politisk behandling i formannskapet i Stange kommune: ​Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim mottar kulturvernpris 2019. Forslaget ble enstemmig vedtatt. ​

Dette er en gledelig nyhet og en stor inspirasjon i vårt videre arbeid. Takk!

Ny Groven-CD presentert i radio

En ny CD fra LAWO der mezzosopran Marianne Beate Kielland og pianist Nils Anders Mortensen tolker sanger tonesatt av Eivind Groven (1901–77) ble lansert med en konsert i Stange kirke i forbindelse med feiringen av Henrik Wergeland 15. juni.

CD-en er allerede presentert i radio to ganger, først under programmet Ring inn musikken, ca 20 minutter inn i programmet hvor Siri Lappegård forteller om både CD-en, Wergeland-feiringen og Ingeborg Refling Hagen.

Også i programmet Musikkmosaikk forteller Mari Lunnan og Wolfgang Plagge både om Kinck og Refling Hagen og presenterer den nye CD-en.  

Under årets Risør kammermusikkfest (25. – 30. juni), som Marianne Beate Kielland var kunstnerisk leder for, sto flere av sangene fra CD-en på programmene. I NRK-radios reportasje fra festivalen (30. juni) er det et langt innslag om tonesettinger og tekster. Ca. 13 minutter inn i programmet lyder følgende nummer i opptak fra konsertstedene: Wergelands hospitalsanger, Ingeborg Refling Hagens Præriekonens bånsull og Hans E. Kincks Aa, saa rødblond: https://radio.nrk.no/serie/risoer-kammermusikkfest

CD-en kan bestilles direkte fra LAWO

Eivind Groven er et kjent navn i norsk musikkhistorie. Kanskje kjenner vi ham best som mannen bak «pausesignalet» og «kjenningssignalet» NRK brukte i en årrekke. Han var en troverdig og ivrig benytter av folkemusikken i kunstmusikken, og det er kanskje dette han har fått mest berømmelse og beundring for. 

Grovens sanger tilhører i hovedsak første halvdel av hans virke som komponist. Her bruker han ikke folke- musikken i så stor grad som i mange av sine øvrige komposisjoner, men vi kan nok allikevel gjenkjenne det «norske preget», som ikke alltid er like lett å definere, men likefullt er der. 

Det har vært spennende å gå inn i Grovens sanger. Her finner vi både stort patos og enklere viser. De fleste av sangtekstene er hentet fra Suttungbevegelsens store diktere Kinck og Wergeland. Og siden Marianne Beate Kielland selv i mange år som barn var suttung, har denne platen for henne blitt en reise tilbake til flere av barndommens tekster. Sangene viser en litt annen side av komponisten enn den mange kjenner. Som romansekomponist er Groven nær tekstene, og han viser oss ofte deres sanne karakter gjennom musikken han har laget til. 

Mezzosopran Marianne Beate Kielland har etablert seg som en av Europas fremste sangere. Hun opptrer jevnlig med de fremste orkestre og dirigenter i Europa, Østen og Amerika, og har med sine nær 50 plate- innspillinger markert seg særdeles positivt på det internasjonale platemarkedet. 

Pianist Nils Anders Mortensen har med sine kritikerroste plateutgivelser, og konserter som solist med de største, norske orkestrene, markert seg som en av Norges fremste pianister. Han er til daglig ansatt som landsdelsmusiker i Finnmark, men er også aktiv som frilanser. 

«Fest for Wergeland» – oppslag i HA

Hamar Arbeiderblad presenterer Wergelandsfesten og konserten med Marianne Beate Kielland på kultursidene.

Ingeborg-dikt i Dag og Tid

Litteraturprofessor Vigdis Ystad skriver fast i lyrikkspalten i Dag og Tid, og 5. april har hun valgt Ingeborg Refling Hagens dikt «Og det skjedde i de dager».

Ystad skriver «Ingeborg Refling Hagen (1895-1989) var uvanleg sterkt engasjert i samtidshistorie. Kjend som ein sterk motstandar av samtidas nazifisering, noko som kjem fram i dagens dikt frå samlinga Livet svikter ikke livet (1960), som no verkar meir aktuelt enn nokon gong.

Måndag 25. mars markerte me Maria bodskapsdag, der kontrasten millom dagens krigstrugsmål og den kristne bodskapen om fred, forståing og kjærleik er hovedpoenget. Til liks med fleire andre dikt og i ei rad bøker (romanar) har ho vore sterkt oppteken av Maria-skikkelsen, og me ser kor godt ho kjenner dei mellomalderlege Maria-legendene. Forfattarskapen kviler trygt på ei sams europeisk idéhistorie, dette var alltid eit hovedpoeng for henne.

Å lesa Refling Hagen krev kunnskapar og vekkjer til live grunnleggjande europeiske åndshistoriske tradisjonar. Måtte det berre hjelpa oss i dagar som desse!»

Maria budskapsdag på Fredheim

Vi markerer Maria budskapsdag på Fredheim søndag 24. mars klokken 16:00–18:00

Ann Helene Bolstad Skjelbred er dr.philos. i folkloristikk, førstekonservator og leder of Norsk etnologisk gransking fra 1997. Hun har bak seg en rekke publikasjoner om norske tradisjoner og folketro. Hun vil fortelle om folketradisjonens jomfru Maria.

Petter Mohn er lærer, med utdanning som filolog og teolog. Han var sivilarbeider på Fredheim og skuespiller i Suttungteatret i Ingeborg Refling Hagens tid og studerte litteratur med henne. Han vil belyse Mariaskikkelsen i Ingeborg Refling Hagens forfatterskap.

Tangen Damekor, under sin dirigent Anneli Hætta, vil delta med Mariasanger.

Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr. 200

Velkommen!

Inger Sleppen får Ildsjelprisen 2018

Inger Sleppen med diplom

Ildsjelprisen  2018  er tildelt  Inger Sleppen  for hennes mangeårige og sterke engasjement for innbyggerne sør i kommunen, gjennom blant annet engasjement i Espa vel, Espa kulturhus, Ingeborg Refling Hagens kulturhus – Fredheim og kulturlivet generelt i bygda.

Foreningen Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim gratulerer!

Ingeborgdagene 2019: en rikholdig lørdag den 2. februar 2019

Turnékompaniet besøkte Fredheim med barneforestillinga «Lille prins Arthur» under Ingeborgdagene 2019, til glede for små og store.

Rakel Kippersund debuterte som prins Arthur, Anders Kippersund var trollmannen Merlin og Ann-Elin Lium gikk inn og ut av diverse andre roller.

Vi takker Turnékompaniet for å ha gitt oss muligheten til å gi våre yngste gjester en flott (og av og til småskummel) opplevelse!

Gruppa «Fra de mollstemte skoger» – Annar Bye, Tove Hagen og Hege Nylund – holdt en stemningsfull vinterkonsert i Kulturlåven på Fredheim lørdag 2. februar.

De har tonesatt dikt av forfattere fra Hedmark, og et lyttende publikum fikk oppleve både muntre og mollstemte melodier inspirert av Hedmarks tradisjonsmusikk. Sangene var hentet fra den ferske CDen Sny.

Arnhild Litlere framførte tekster av Olav H. Hauge.

Publikum fikk høre utvalgte dikt, brev og dagboksnotater, og Arvid Aasprang ga tekstene tonefølge på saksofon, tromme og fløyte.

Ingeborgdagene ble avsluttet i Tangen kirke. Konserten «Når du er borte» ble en sterk opplevelse. Andreas Ulvo på trøorgel framførte  sammen med sangerne Åshild Vetrhus og Solbjørg Tveiten tradisjonelle salmer fra Ryfylke og Hardanger, satt sammen med tekster av Jon Fosse.

Ingeborgdagene 2019: For jeg kjenner livet lever

Fredag 1. februar startet Ingeborgdagene 2019 med programmet «For jeg kjenner livet lever», et møte mellom matkultur, dikt, fortelling, dans og musikk.

Atlungstad brenneri sto for matopplevelsen, og hadde hentet inspirasjon fra det Fredheimske kjøkken for å sette sammen menyen.

Hallvord Reiar Michaelsen Steen hadde valgt ut dikt og prosa av Ingeborg Refling Hagen, og fortalte litt om hennes liv og skjebne. Opplesningen fikk ekstra dimensjoner gjennom musikk og dans. James Dickenson spilte piano, og Beret Roksvåg Stølen og Cecilie Sleppen Ålskog danset til tekstene.

De fire utøverne ga publikum en flott og særpreget opplevelse knyttet til stedet Fredheim og dikteren Ingeborg Refling Hagen, men viste også at tekstene har aktualitet i vår samtid. Det ga publikum stoff til ettertanke.

Ingeborgdagene arrangeres i samarbeid mellom Stange kommune og Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim.


Glimt fra julekonserten i Tangen kirke

Her kan du høre et lite utdrag fra konserten på Ingeborg Refling Hagens fødselsdag, 19. desember 2018 i Tangen kirke:

Vi hører Aksel Skramstad Rykkvin (baryton) og James W. Dickenson (piano) framføre «The Cold Song» (Henry Purcell og John Dryden).

Lytt til utdraget her

Åpen kafé på Fredheim den første lørdagen i måneden.

Dette er nytt av høsten, og første mulighet er lørdag 6.oktober kl.12-14. De vakre dekorasjonene i Fredheimstuene har fått et løft, og publikum inviteres inn i huset «som er som ei rosemalt kiste, bare at dekorasjonene er på innsiden».  Det blir god mulighet til å se seg om, spørre, prate med hverandre og hygge seg med kaffe og kaker. Det er gratis inngang, med salg av kaffe og kaker.

Lørdagskaféen kalles KAFFE LYTTE, for kl.13-13.30 blir det også servert en godbit fra Ingeborgs forfatterskap. 6.oktober er det Siri Lappegård som leser diktet «Hvor kom vi fra», – diktet som i Stortinget i 1936 ble karakterisert både som «smusslitteratur» og «stor diktning – ikke mer smusslitteratur enn hos Selma Lagerlöf». Samtidig blir det denne lørdagen også vist en dokketeaterforestilling for barn. Hallvord Reiar Steen har dramatisert «Navnevalgsdagen», en gresk myte som Ingeborg Refling Hagen har gjenfortalt for barn.

Hele familien er velkommen til åpen kafé på Fredheim lørdag 6.oktober.

Wergelandsdagen 2018

Grav litteratur- og teatergruppe framfører «Fjellstuen»

Feiringen av Henrik Wergelands 210-årsdag 17. juni 2018 ble variert og vakker. Programmet var myntet på hele familien. Lavvoer, telt, samt tunets kulturlåve (opplyst av Grethe Scheis salgsutstilling) og et nyoppusset Fredheim ga ly under styrtregn-bygene.

Programmet var delt inn i tre bolker: Den dramatiske, Den politiske og Den lyriske Wergeland. Gjennom fabler, dikt, dialoger og skuespill, sang og musikk – og dagens tale – kom Wergeland frem i hele sin fylde. Flere av innslagene formidlet dikterens opplevelse av universets rikdom, fra blomsten til stjernene. Samtidig ble det tydelig hvordan han kommenterte og kritiserte fenomener i sin samtid og hvordan han kan gi styrke og innsikt i vår egen tid gjennom tekster med aktualitet. Kjente og ukjente frihetsdikt ble resitert og sunget, hans siste drama Fjellstuen fremført av 25 barn og unge til originalskrevet Ole Bull-musikk. Dagens tale «Wergeland som inspirator for menneskerettsarbeid» gjorde dypt inntrykk.Tekster som Wergeland-arrangementet på Tangen tradisjonelt har rommet, ble kombinert med nye innslag, til og med musikalske urfremføringer. Allsang, korsang og solosang, fløyte-, trompet-, fiolin- og harpespill beriket. At oppleserne veksler mellom barn og voksne (noen fra nærområdet, andre langveisfra) gagner formidlingen av Wergelands diktning. De yngste kunne velge mellom mange tilbud: Dukketeater, fortellerteater, sang, rebus, lek, hesteskyss og kransbinding.

Kvelden ble avsluttet i Tangen kirke med «Wergeland for harpe og stemme», hvor Jan Erik Vold inspirert og innsiktsfullt delte sin kjærlighet til Wergeland med et tallrikt og takknemlig publikum.

Ingeborg Refling Hagens Kulturhus Fredheim takker alle bidragsytere og støttespillere for et svært vellykket arrangement. Takk også til Suttung teater og forlag og Tangen menighetsråd for godt samarbeid. I 2019 feirer Fredheim «Wergelandsdagen» lørdag 15. juni.

Gi en solstråle til Fredheim!

Kjære medlemmer i, og venner av, Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim  

Vi er tre tidligere styremedlemmer i foreningen, som med interesse følger virksomheten både når det gjelder kulturaktiviteter, restaurering og nybygging. Det er ikke lite som har skjedd siden 2015! Samtidig vet vi at styret har store utfordringer med finansiering av tilbygget til Kulturlåven, og må ta flere vanskelige valg. Ved å investere klokt, kan vi både gjøre Fredheim «grønnere» og få lavere driftskostnader på sikt: Merkostnaden ved å velge solcelle-tak er estimert til kr. 150.000, men med et slikt anlegg vil vi kunne spare betydelige utgifter til strøm, slik at investeringen er innspart etter 12 år. Denne avgjørelsen må styret ta innen 20.august i år. Derfor starter vi en sommerkampanje for solcelletak på nybygget på Fredheim!

To av foreningens medlemmer, som er profilerte natur- og miljøaktivister, har sluttet seg til initiativet vårt, med følgende appell:

Som medlemmer av foreningen, som begge har vokst opp i Stange og i oppveksten fått ta del i kulturarbeid inspirert av Ingeborg Refling Hagen, er vi svært glade for alt det flotte arbeidet som nå gjøres på og for Fredheim, med omfattende kulturprogram, istandsetting av huset – og nå også utbygging av Kulturlåven. Vi har flyttet fra Stange og har begrenset mulighet for å delta i dette arbeidet til daglig, men er desto gladere for muligheten til å støtte det gjennom medlemskap i foreningen.

Vi har begge et sterkt engasjement for miljøet, og arbeider for en miljøvennlig framtid gjennom ulike verv og roller. Blant annet har vi begge ledet Natur og Ungdom og arbeidet for andre miljøorganisasjoner som Naturvernforbundet og Regnskogfondet. Vi ser på dette engasjementet som en naturlig forlengelse av de verdiene som har vært formidlet fra Suttung-bevegelsen og Fredheim gjennom mange år, og som nå igjen kan formidles derfra takket være foreningens arbeid.

Nå har vi forstått at det i forbindelse med utbyggingen av Kulturlåven på Fredheim vurderes å installere et solcelleanlegg, slik at kulturarbeidet kan drives på miljøvennlig energi. Vi synes det ville være flott om Fredheim kan være i forkant av den store grønne omstillingen som samfunnet står foran. Investeringene som gjøres nå, må kunne vare i mange år framover. Med et solcelleanlegg vil man både kunne bidra til miljøvennlig strømproduksjon og også spare utgifter til strøm på sikt. Siden budsjettet for utbyggingen ikke i utgangspunktet strekker til for et slikt anlegg, vil vi gjerne bidra til å gjøre denne investeringen mulig – og vi tror at mange andre av foreningens medlemmer og venner vil gjøre det samme.

Vi støtter derfor initiativet til innsamlingsaksjonen, slik at vi alle får mulighet til å bidra til bærekraftig drift og en god investering for framtidig kulturarbeid på Fredheim. Vi er klare for å gi et bidrag til at Fredheim kan bli et «kraftsentrum» både for kulturformidling og for miljøvennlig solenergi!

Hilsen Bård Lahn og Ingeborg Gjærum

For å gi en eller flere solstråler til solcelleanlegg på Fredheim, kan du betale inn kr. 500 eller mer til konto 1822.57.71320, eller Vipps 114148, innen 20.august. Merk betalingen «SOL». Du kan også betale via Spleis: Innsamling på Spleis. Om foreningen har/får din epostadresse, vil du motta et takkebrev. Dersom vi ikke kommer i mål med innsamlingen, vil du få pengene tilbake.
Hvis medlemmer og venner gir 300 solstråler, er vi i mål! På forhånd takk.

Tangen, 1. juni 2018

Grete Klempel Starheim Svein Hellesøy Børre Nordsveen

Gi en solstråle til Fredheim

Ingeborgvandring på Tangen gjennomført 13. mai

Hallvord Reiar Michaelsen Steen og Ann-Elin Lium las og fortalte på Ingeborgvandringa 13. mai 2018

Nær 40 Tangen- og Stange-sokninger hørte om Ingeborg Refling Hagens liv og verk og tilknytning til Tangen på vandring gjennom bygda. Utvalgte tekster spente fra lyriske skildringer av landskapet til sosiale forhold og glimt av hverdagsliv i gamle dager.

Kulturhus Fredheim feirer Milada Blekastad-jubileet

Utstillingsåpning. Foto: Bjørg Dystvold Nilsson

I 2017 var det 100-årsjubileum for Milada Blekastad, norsk-tsjekkisk litteraturhistoriker og oversetter. I samarbeid med Stange bibliotek og Elg, z. s. markerer Kulturhus Fredheim jubileet med å sette opp vandreutstillinga Den usynlige broen om Milada på Stange bibliotek.

Unger spiller «Salt framom alt». Foto: Bjørg Dystvold Nilsson

Den 12. mars var det utstillingsåpning. Et 30-talls frammøtte opplevde det tsjekkiske eventyret Salt framom alt framført av barn fra Bygdø allé barne-suttung før Eva Spira fortalte om arbeidet med å lage vandre-utstilling. Petter Mohn forelas om tsjekkisk historie og myter som Milada presenterer i boka Millom aust og vest.

Foredrag v/ Petter Mohn. Foto: Bjørg Dystvold Nilsson

Kulturhus Fredheim takker alle bidragsytere for en flott utstillingsåpning og oppfordrer alle til å stikke innom Stange bibliotek for å få sett Den usynlige broen. Vi minner også om foredraget møtet med tsjekkerne ved Sigrid Salen den 22. mars.

Et møte med myter – Egil Kraggerud om Ingeborg Refling Hagen og antikke myter

Et møte med myter – i stua på Fredheim

Torsdag 15. februar handlet det om myter på Fredheim – i ordets egentlige forstand. Professor emeritus Egil Kraggerud er en av våre fremste innen klassisk filologi, og har blant annet oversatt en rekke antikke tekster til norsk. En enestående kommentert 7 binds utgave av Vergils «Aeneiden» – den første norske oversettelse av det kjente klassiske eposet er bare en av hans mange utgivelser. Verket ble utgitt på Suttung forlag i 1980-årene.

Egil Kraggerud – ved Ingeborgs skrivemaskin

Et lite, men interessert og engasjert publikum i stua på Fredheim fikk lære litt om sammenheng mellom myter, drama og gudelære fra det gamle Hellas – men spesielt interessant var det som var Kraggeruds hovedanliggende denne kvelden: Ingeborg Refling Hagens forhold til mytene.

Ingeborg brukte mytestoffet fritt, hun gjorde sin egen vri på det, eksempelvis i «Eventyr og historier fra Mostua». Men dette, mente Kraggerud, er nettopp slik mytene alltid har vært brukt av diktere, fra de greske tragedieforfattere og fram til vår tid. Forståelsen av grunnmotivet i mytene kan gi seg mange uttrykk i kunsten, ikke bare innen dikterkunsten, men også i skulptur og billedkunst.

Egils kone Beate Kraggerud bidro med opplesing fra Ingeborgs forfatterskap. De to har kjent Ingeborg siden gymnasdagene, og har i alle år hatt et nært forhold til hennes virke. Beate har siden 1968 hatt suttunggruppe for barn i Oslo – på Linderud, og nå i Bygdø Allé.