Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Wergelandsfesten ble digital

Wergelands fødselsdag har blitt markert på Fredheim på Tangen siden 1950-tallet. Det flotte programmet vi hadde planlagt i 2020, lot seg ikke gjennomføre på Fredheim på grunn av korona-pandemien, men dagen ble markert på Internett. Tale, opplesning og forestilling er verdt å få med seg – velkommen til Wergelandfesten i digital form!

Stange kommune gir 2,2 millioner til kulturlåve-tilbygg!

Vi har en stor gledelig nyhet:
Stange kommune har bevilget 2,2 millioner kroner til foreningen Ingeborg Refling Hagen Kulturhus – Fredheim.

Med denne generøse støtten er foreningen sikret finansieringen av neste store prosjekt: Oppføring av tilbygg til Kulturlåven, med kjøkken og sanitæranlegg, inkludert WC for funksjonshemmede, dusj, lager, kontor, redskapsbod og egen inngang og garderobe for betjening. Arbeidet vil bli satt i gang i april 2018.

Stange kommune tar på denne måten et ansvar for at arven fra Ingeborg Refling Hagen ivaretas, og hjelper oss å øke tilgjengeligheten og bruken av Fredheim for allmennheten. Den nyoppussede kulturlåven blir mer tilgjengelig for publikum gjennom mer moderne fasiliteter knyttet til servering/kjøkken og toalettforhold.

Kommunen er på denne måten aktivt med på å ta vare på viktige kulturminner og kunstuttrykk. Vi sender en stor takk til Stange kommune.

Tilbygget er tegnet av arkitekt Tore Lahn. Under er noen av skissene (siste versjon av desember 2017, små endringer kan bli gjort). Klikk de små bildene for å forstørre dem:

Restaurering av uteområdet

Restaureringsplan for uteområdet ble presentert på Fredheim 28.aug. av studentene på videreutdanningsstudiet «Historiske grøntanlegg – Norges grønne fagskole – Vea. De har registrert, analysert og laget plan. Nå setter vi i gang og følger rådene som planen legger opp til. Kan du tenke deg å være med på å få hageanlegget tilbakeført til Ingeborg sin tid? Fint å høre fra deg. Vi starter litt med kjøkkenhagen og med å fjerne syrinrøtter på steinmuren i høst.

Sommerbesøk på Fredheim

Matja, som Ingeborg omtaler som et omsorgsfullt, varmt og godt menneske i «Livsfrisen» og i «Mostubøkene» bodde i «Andresstua»,  nabohuset til Fredheim. Matja betydde nok mye for Ingeborg og hennes familie på Fredheim. Andresstua eksisterer ikke lenger, men historiene fra de som bodde der lever videre gjennom bl.a. Ingeborgs diktning.

Oldebarnet til Matja, Gunnar Løvstrøm, bosatt i Frankrike, ønsket å besøke naboen til oldemor og kom til Fredheim tirsdag 11.juli. Det ble et gripende møte der Frode Kayser fortalte og leste høyt fra bøkene der Matja omtales i bøkene til Ingeborg. Foto av Andresstua ble med Gunnar på reisen tilbake til Frankrike.

Gunnar Løvstrøm sammen med fotograf Gunnar Hellum fra Stange

Kulturlåven klar for arrangementer

Kulturlåven måtte istandsettes for å huse høstens og framtidens kulturarrangement da store råteskader ble avdekket ved restaurering av yttertaket ved gradrennene på utbygget på hovedbygningen etter taklekkasjer. Restaureringen vil ta lenger tid enn planlagt.

Elever fra Stange videregående skole, vg1 betong og anleggsteknikk, påførte flytende masse over varmekabler på gulvet i kulturlåven med veiledning fra firmaet Mapei. Skillevegger og hyller har blitt snekret av tømrermester Svein – Erik Wolden, 2 lag grunning og 2 lag maling på tak, vegger og hyller har blitt utført på dugnad. Et lag med epoxy på toppen på gulvet gjør at vi har fått et slitesterkt og fint gulv. Elektriker fra Stange elektriske har ordnet varmekabler og belysning. Alt har blitt så flott selv om noen detaljer gjenstår. Nå er vi klar for å ta imot publikum og med svært stor dugnadsinnsats, kronerulling og privat rentefritt lån så har denne istandsettingen vært mulig. Hjertelig takk til alle som har bidratt på en eller annen måte!

Samarbeid med Vea – «historiske grøntanlegg»

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, linje «historiske grøntanlegg», har denne uken Fredheim som læringsarena. Ivrige og motiverte studenter måler opp, kartlegger, registrerer og tegner eiendommen for å utvikle planer for uteområdet. Et kjempeflott samarbeid foreningen setter pris på i forbindelse med at vi skal tilbakeføre uteområdet tilnærmet slik det var tidligere!

Minner fra dugnadshelg!

Fredag og lørdag var det full fart med maling av vinduer og vegg innvendig i tillegg til maling utvendig på kulturlåven. Det nye panelet til skillevegg i kulturlåven ble grunnet, malt og mandag morgen starter snekkerne med å snekre deleveggen.

Rydding rundt hovedbygningen etter snekkernes arbeid på taket ble også utført. Støvsugeren ble flittig brukt i 2.etg. for å fjerne sagflis i forbindelse med restaureringen av taket.

Vasking, matlaging og hyggelig samvær rundt matbordet hører også med og er viktig!

Takk til alle som gir sin støtte ved å delta aktivt på dugnad og takk til de som deltok for Fredheim nå i helga!

Vårhilsen fra Fredheim!

1, 17.mai 2016

Vårhilsen fra Inger Sleppen:

1.mai var det en strålende dag på Tangen samfunnshus, der det var flere hundre tilhørere. Mange måtte reise hjem fordi det ble for fullt. Per Fugelli var hovedtaler og det kom folk fra fjern og nær for å høre en gripende og svært sterk tale.

Halvor Reiar M. Steen hadde opplesing av tre dikt av Ingeborg, i to bolker. Han informerte litt om Ingeborg og hvor hun hadde bodd, og tok en runde med informasjon om de to sidene som stod om Ingeborg i heftet som hadde blitt delt ut i alle postkasser på Tangen, Espa og Strandlykkja. Han var svært dyktig og folk var begeistret. Under siste opplesing gjorde NRK opptak fordi de også tok opp Per Fugelli sitt foredrag. Per Fugelli nevnte Ingeborg i sin tale.

Flagget på Fredheim vaiet i vinden og alt var veldig bra! Folk ga uttrykk for at det nå hadde blitt veldig fint rundt omkring på Fredheim på kort tid. Men det har regnet mye, den store dammen er nå på plass igjen og Statens vegvesen må kontaktes slik at de graver gjennom gang- og sykkelveg for å føre vannet ut av området. Jorda er så mettet med vann etter åtte år med vann som har blitt stående at det ikke renner unna.

Under dugnaden lørdag tok vi imot besøk fra Vestlandet og Espa. De fikk omvisning og så seg rundt. Den flotte utstillingen om Ingeborg i kulturlåven ble også besøkt.

Dugnader de siste tre helgene har gitt resultater. Busker er klippet, raking har pågått, epletrær beskåret, store trær har falt i bakken og kvister har blitt ryddet i tilhengere og naboen har kjørt det bort. Tønna med parafin har naboen kjørt til han som skulle overta den. Så ble vi kvitt den utfordringen. Sist lørdag striregnet det hele dagen, vi var fire ute og to inne og fikk utført mye også på denne dagen. Rydde kvist, plukke glasskår og metallskrammel ute og vasking av gulv inne. Slike runder må vi nok ha flere av fordi det er mye glasskår, metall og plast på eiendommen.

På en av dugnadsdagene hadde vi idédugnad rundt matbordet, og på bakgrunn av at det ble snakk om behovet for trillebår og andre ting som vi trenger til enhver tid, var det en som kom med en god idé: hvis vi trenger f.eks trillebår og noen gjerne vil gi penger til innkjøp av trillebår, så overfører de penger til vår konto og vi kjøper trillebåra. Da kommer gaven med i gaveforsterkingsordningen,

Kulturkontoret har avtalt med styret i foreningen om at det skal foregå filming av enkeltpersoner som formidler litt om sitt møte med Ingeborg og Fredheim for ulike skoleklasser på Tangen evnt. Espa på Fredheim. Tilsvarende har vi gjort tidligere. Kulturkontoret avtaler selv hvilke personer som skal fortelle. Dagene for filming er 20.mai, 3.juni og 17.juni. 17.juni skal de filme toget, opplesingen på Fredheim og foreta korte intervju med enkeltpersoner som det blir avtalt med på forhånd.

Ellers arbeides det iherdig med søknader og oppfølging av søknader om støtte, slik at vi kan komme i gang med restaureringen av hovedbygningen så snart som mulig.

Hilsen fra Inger Sleppen,
leder i Forening Ingeborg Refling Hagen Kulturhus – Fredheim

per-fugelli

Dugnadsnytt

Våren 2016 har foreningen igjen arrangert dugnader på Fredheim:

Gravemaskin på FredheimNabo Thomas Bråthen stilte med mannskap, og fikk fjernet de siste restene av brakkene og materialhaugene fra åkeren nedenfor Fredheim. Takk for hjelpen!

   12094953_424394511098437_3047135830356700545_o12094726_424394621098426_8806327861705485406_o
Takk til alle som har deltatt! Eiendommen har fått et skikkelig løft!

120 år siden Ingeborg Refling Hagens fødsel – jubileumsmarkering

Ingeborg kopi

19. desember er det 120 år siden Ingeborg Refling Hagen ble født på Tangen.

Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim ønsker å markere dette med forskjellige arrangementer.

På Stange bibliotek står utstillingen «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre» i hele desember. Utstillingen tar for seg I. R. Hagens forfatterskap, politiske engasjement og kulturarbeid.

Fredag 18. desember kl. 19 arrangeres litteraturkveld hvor Petter Johan Mohn, Jorunn Skjeggestad og Dagne Groven Myhren vil snakke om forskjellige sider ved hennes forfatterskap. Noen av hennes dikt vil også bli framført.

Lørdag 19.desember kl. 13.00 blir det omvisning på Fredheim på Tangen. Da vil vi også orientere om overtakelsen av huset, planene for Kulturhus Fredheim, hva som har vært gjort siden kjøpet av eiendommen og hvor vi står i prosessen mht. finansiering, restaurering og programplanlegging. Er det lenge siden du har vært innom Fredheim eller har du ikke vært der ennå, er dette en fin anledning til å oppleve den spesielle lyse stua. I Norske kunstnerhjem beskriver Finn Jor Fredheim slik: «Hele huset er som en rosemalt kiste, bare med den forskjellen at rosemalingen er på innsiden.»

Kl. 13.30 blir det «bokslepp». Gunner Ljødal vil presentere Viril Virgo Inge Borg – Suttung og suttunger 1940 – 1960. Dette er første bind i en serie hvor personer som har vært knyttet til Ingeborg Refling Hagen, hennes arbeid og Fredheim, skriver om sine opplevelser og minner. Det blir anledning til å kjøpe boka. Det blir også enkel servering.

Kl. 15.00 blir det, i samarbeid med Tangen Menighetsråd jubileumskonsert i Tangen kirke med bl. a. Ellen Sejersted Bødtker (harpe), Torfinn Hoffart (cello), Øyonn Groven Myhren (sang), Hilde Veronika Høie (sang) og Johannes Hoffart Sejersted Bødtker (sang). Noen av Ingeborg Refling Hagens dikt vil bli framført av Tangen barneteater og skuespillerne Ella Gyri Groven og Anders Kippersund. Entre for kirkekonserten: kr. 100.

Vel møtt til en hyggelig jubileumsmarkering 18. og 19. desember!

Styret i foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim.

Utstillingsåpning på Stange bibliotek 1. desember 2015:
Program Stange 1.des

Plakat til utstilling «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre»:
PLAKAT UTSTILLING

Om utstillingen «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre»:
JEG FORETREKKER LYSET