Styret

Styret har 5 faste  medlemmer og 2 møtende varamedlemmer. Styret velges på foreningens årsmøte for to år om gangen.
Årsmøtet holdes hvert år i februar måned, og er foreningens høyeste myndighet.

Styret har følgende medlemmer i 2017:

IMG_1672s Foto © Tordis Ødbehr
Inger Sleppen, leder, tlf 917 81 733
ingsle53@hotmail.com

portrett SveinGundersen
Svein Gundersen, nestleder, tlf 952 36 824
svein.gundersen@hioa.no


Else Liberg, kasserer, tlf 478 71 665
libergelse@gmail.com

Petter Mohn, sekretær, tlf 958 87 138 pejoha-m@online.no

Else Braseth, styremedlem, tlf 97500988 else.braseth@gmail.com

Andreas Dillerud Olsen , varamedlem, tlf 90775107  andreas.dillerud.olsen@hotmail.com

Audun  Solberg, varamedlem, tlf 905 68 474 audun_solberg@hotmail.com

Styret har opprettet en egen  kulturgruppe som arbeider med foreningens kulturprogram. Gruppen ledes av Svein Gundersen, Siri Lappegård er sekretær. Øvrige medlemmer er Terje Moshaug, Morten Stensberg, Børre Nordsveen og Hallvord Reiar Michaelsen Steen.

Styret har opprettet flere arbeidsgrupper, som jobber med planer for uteområdet, rehabilitering av kjøkkenet, innreding av Kulturlåven mm.

Legg igjen en kommentar