Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Wergeland og Ingeborg Refling Hagen

7 november 2020, kl. 15:00

Førsteamanuensis​ Elin Stengrundet fra forskerseminaret på HINN holder foredrag om Ingeborg Refling Hagen og Wergeland.

Ingeborg Refling Hagen var sterkt opptatt av Wergeland og viktig for formidlingen av forfatterskapet. Ikke desto mindre er Refling Hagen kun sporadisk nevnt i forskningen omkring Wergelands dikt og deres resepsjonshistorie. Sigurd Aarnes (1991) kaller for eksempel Refling Hagen og Suttung-bevegelsen for «et avgrenset miljø» (137) og mener at bevegelsen utgjør en representant for «mer halv-privatiserte former for Wergeland-kultus» (112). Elin Stengrundet plassere Reflig Hagens verk i den større forsknings- og fortolkningstradisjonen, og gjør slik det såkalte «halv-private» bidraget til en tydeligere del av Wergeland-resepsjonen.

Tidspunkt

  • 7 november 2020, klokka 15:00 -

Medvirkende

Elin Stengrundet

Elin Stengrundet er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. Hun disputerte i 2018 med en avhandling om opprøret i Wergelands diktning ved HINN. Foto: Tore Lahn