Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

«Når det spirer en gang i vårt spor – er det Wergelands tanker som gror»

Litteraturhuset, Oslo, 14 november 2020, kl. 13:00

Professor emeritus Dagne Groven Myhren, forfatter og teaterpedagog Frøydis Alvær og dramatiker og høyskolelektor Kristin Lyhmann vil fra ulike innfallsvinkler belyse hvordan Henrik Wergelands diktning og virke inspirerte Ingeborg Refling Hagens forfatterskap og hennes langvarige og varierte pedagogiske kulturarbeid, Suttung.

Arrangør: Wergelandakademiet i Oslo og Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim, Tangen.

Tidspunkt

  • 14 november 2020, klokka 13:00 - 15:00

Medvirkende

Kristin Lyhmann

Kristin Lyhmann Mag art Teatervitenskap UiO 1986 med avhandling om Suttungteatrets forutsetninger, framvekst og egenart. Lyhmann var gjennom mange år skuespiller i Suttungteatret.

Frøydis Alvær

Frøydis Alvær er en norsk barnebokforfatter, teaterpedagog og barneteaterinstruktør. I tillegg til barnebøkene har hun også dramatisert flere eventyr og myter for barneteater.

Dagne Groven Myhren

Professor emeritus Dagne Groven Myhren er norsk litteraturforsker og folkemusiker.