Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]


Notice: Undefined offset: 0 in /home/hallvors/kulturhusfredheim.no/wp-content/plugins/sanity-events/sanity-events.php on line 227

Warning: date_timestamp_get() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in /home/hallvors/kulturhusfredheim.no/wp-content/plugins/sanity-events/sanity-events.php on line 227

Notice: Undefined offset: 0 in /home/hallvors/kulturhusfredheim.no/wp-content/plugins/sanity-events/sanity-events.php on line 228

Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, null given in /home/hallvors/kulturhusfredheim.no/wp-content/plugins/sanity-events/sanity-events.php on line 228

Ingeborg Refling Hagen og språket

1 januar 1970, kl.

«Den som eier språket, seirer», sier Ingeborg Refling Hagen i sitt dikt Guds tuntre. Her rammes en vanlig, lykkelig familie av krig. Men selv om en stormakt brutalt kan slå ned det de lever av og alt de elsker, kan alt dette leve videre i språket. Et folk som tar vare på sine ordtak, voggeviser, sagn og sanger, blir i stand til å forsvare seg ved å «si verden hvem de er, med hva rett de lever her». Petter Mohn framfører diktet og reflekterer over Ingeborg Refling Hagens tanker om språket.

«Morsmålet – hva betyr det for hvordan vi tenker og hvem vi er?» Foredrag ved Lars Anders Kulbrandstad om de grunnleggende funksjonene språket har, sett i et historisk perspektiv, og om det gjensidige forholdet mellom kommunikasjon, tenkning og identitetsfølelse. I denne sammenhengen berøres også spørsmålet om hvordan det norske språket kan leve i en stadig mer globalisert verden.

Medvirkende

Petter Mohn

Petter Mohn er lærer, med utdanning som filolog og teolog. Han var sivilarbeider på Fredheim og skuespiller i Suttungteatret i Ingeborg Refling Hagens tid, og han studerte litteratur med henne.

Lars Anders Kulbrandstad

Lars Anders Kulbrandstad er professor emeritus ved Høgskolen i Innlandet og seniorprofessor ved Karstads universitet, og han sitter i styret for Nansenskolen. Han har vært professor i norsk som andrespråk ved Universitetet i Oslo, nestleder i Nasjonalt fagråd for norsk som andrespråk og medlem av fagnemnda i Norsk språkråd. Som forsker har han blant annet arbeidet med språkbruksmønstre, språkferdigheter og språkholdninger i det flerspråklige samfunnet.