Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

VIKTIG: Alle arrangementer i mars og april avlyses for å begrense spredning av Coronasmitte. Vi håper at mange av de planlagte arrangementene kan gjennomføres når faren er over. Velkommen tilbake til nye opplevelser på Fredheim!

Permanente utstillinger

Utstillingen «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre» kan ses i Kulturlåven til Kulturhus Fredheim.

Utstillingen setter Ingeborg Refling Hagens diktning og kulturarbeid inn i en historisk og samfunnspolitisk sammenheng. Forfatterens tilhørighet til arbeiderklassen, og kampen mot fascisme og nazisme var sentrale temaer i hennes liv, og dermed også i utstillingen.

Idé og tekster: Svein Gundersen. Design: Tore Lahn.
Utførelse: Svein Gundersen, Tore Lahn, Svein Hellesøy.

besøk i Kulturlåven
Åpning av utstillingen i Kulturlåven på Fredheim, mars 2016.

Mer om utstillingen her:
Jeg foretrekker lyset-en utstilling om IRH

Wergeland i 200

Wergeland 2008 – 200 årsjubileet for Henrik Wergeland – var et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Rikspolitisk senter-Eidsvoll 1814 og Riksarkivet. De gikk sammen om å lage en vandreutstilling i anledning jubileet i 2008. Kulturhus Fredheim har fått et eksemplar av denne i gave fra Universitetsbiblioteket i Agder og Nasjonabiblioteket.

Våre to permanente utstillinger tas vekk når Kulturhus Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim arrangerer temporære utstillinger, konserter, teaterforestillinger e.l.