Wergeland i 200

Et eks. av vandreutstillingen Wergeland i 200 fra jubileumsåret 2008 har nå funnet et blivende hjem i Kulturlåven på Fredheim takket være Universitetsbiblioteket i Agder og Nasjonalbiblioteket. Vi markerte dette søndag 6. november.

img_4228img_4231img_4229img_4226img_4230img_4227

Kinck-dagen 16. oktober

I den nyoppussede Kulturlåven i Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim fortalte Johan Storm Munch levende om oppveksten og miljøet til dikteren Hans E. Kinck i Tangerås i Hardanger. Særlig spennende var det å høre om faren, distriktslegen med et stort oppland og familiens kjøkken som venteværelse for pasientene! Og Hilde Kveim formidlet sterkt og gripende novellen ”Høstnætter” om den unge jenta  Ragna som kjemper med  angst og ensomhet på øya i havgapet.

img_4204 img_4206

 

Kulturlåven klar for arrangementer

Kulturlåven måtte istandsettes for å huse høstens og framtidens kulturarrangement da store råteskader ble avdekket ved restaurering av yttertaket ved gradrennene på utbygget på hovedbygningen etter taklekkasjer. Restaureringen vil ta lenger tid enn planlagt.

Elever fra Stange videregående skole, vg1 betong og anleggsteknikk, påførte flytende masse over varmekabler på gulvet i kulturlåven med veiledning fra firmaet Mapei. Skillevegger og hyller har blitt snekret av tømrermester Svein – Erik Wolden, 2 lag grunning og 2 lag maling på tak, vegger og hyller har blitt utført på dugnad. Et lag med epoxy på toppen på gulvet gjør at vi har fått et slitesterkt og fint gulv. Elektriker fra Stange elektriske har ordnet varmekabler og belysning. Alt har blitt så flott selv om noen detaljer gjenstår. Nå er vi klar for å ta imot publikum og med svært stor dugnadsinnsats, kronerulling og privat rentefritt lån så har denne istandsettingen vært mulig. Hjertelig takk til alle som har bidratt på en eller annen måte!

Samarbeid med Vea – «historiske grøntanlegg»

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, linje «historiske grøntanlegg», har denne uken Fredheim som læringsarena. Ivrige og motiverte studenter måler opp, kartlegger, registrerer og tegner eiendommen for å utvikle planer for uteområdet. Et kjempeflott samarbeid foreningen setter pris på i forbindelse med at vi skal tilbakeføre uteområdet tilnærmet slik det var tidligere!

Minner fra dugnadshelg!

Fredag og lørdag var det full fart med maling av vinduer og vegg innvendig i tillegg til maling utvendig på kulturlåven. Det nye panelet til skillevegg i kulturlåven ble grunnet, malt og mandag morgen starter snekkerne med å snekre deleveggen.

Rydding rundt hovedbygningen etter snekkernes arbeid på taket ble også utført. Støvsugeren ble flittig brukt i 2.etg. for å fjerne sagflis i forbindelse med restaureringen av taket.

Vasking, matlaging og hyggelig samvær rundt matbordet hører også med og er viktig!

Takk til alle som gir sin støtte ved å delta aktivt på dugnad og takk til de som deltok for Fredheim nå i helga!

Restaurering av yttertaket på Fredheim

Snekkerne er godt i gang med restaureringen av yttertaket, med nye materialer – papp, listverk, isolasjon og taksten. I tillegg blir det nye takrenner, taknedløp og muring av to piper over tak pånytt.

I forbindelse med denne restaureringen er det avdekket at taklekkasjene langs gradrennene har forårsaket store råteskader på begge sider av verandaen og nedover vegger, innertak og gulvet i 2.etg. Bærebjelker skiftes og nye bærekonstruksjoner kommer til.Takene forøvrig ser ganske bra ut etter forholdene.

Nå reddes Fredheim med nye materialer der det er nødvendig og mang en kulturaktivitet kan foregå i stuene på Fredheim når alt er restaurert.

Maling av kulturlåven

Istandsetting av kulturlåven pågår for fullt. Tak og vegger males på dugnad. Varmekabler skal legges på gulvet. Kronerullingen til foreningens konto som pågår nå muliggjør dette! Takk for alle bidrag!

 

Dugnad for å fjerne panel

Dugnad på Kulturhus Fredheim helgen 12.-14. august!
Panelet skal fjernes, det originale perlepanelet som ligger under skal fram.
Restaureringen av Kulturhus Fredheim skjer i samarbeid med fagfolk.
Vi 
trenger mange hender for å fjerne panelet på en skånsom måte,
og håper mange møter på dugnaden!

grunnmur-4

I møte med kulturminneavd. i fylkeskommunen og snekker, ble vi anbefalt av snekkeren å gjennomføre fjerning av ytterpanel før restaurering av taket tar til. Det er viktig å fjerne ytterpanelet for å se hvor vannet har tatt vegen, og samtidig la bygningen få sollys direkte på perlepanelet for at det kan tørke opp, få lufting og puste.

Til dette trenger vi mange hender for å fjerne panelet på en skånsom måte! Derfor inbyr vi til dugnad, og håper flest mulig kan en eller flere av disse dagene:

 • fredag 12.august kl. 9.00 – 20.00
 • lørdag 13.august kl. 9.30 – 16.00
 • søndag 14. august kl. 10.00 – 15.00

Har du tid, lyst og anledning til å delta, en eller flere dager?
Vi trenger hjelp fra mange arbeidsvillige hender! Vi trenger:

 • Noen til å klatre øverst på stigen for å løsne panel med
  brekkjern
 • Noen til å stå på bakken og rive panel
 • Noen til å holde stigen
 • Noen til å bære bort materialene
 • Noen til å rydde og fjerne alt i 2. etg.
 • Noen til å ordne dugnadsmaten og ta oppvasken

Velkommen til dugnad!

Restaurering av grunnmuren er i gang!

Restaureringen av Kulturhus Fredheim er i gang! Det første som må tas, er grunnmuren. Deler av muren på Fredheim har sklidd ut. Murer Tore Granmo er nå i gang med restaurering av denne. Stein i deler av grunnmuren plukkes ut for å mures på plass igjen. Vi gleder oss over at arbeidet har startet, det fortsetter utover sommeren og høsten!

grunnmur-1

grunnmur-2
grunnmur-3
grunnmur-4

«Wergeland i 200» til Kulturhus Fredheim

Wergeland 2008 – 200 årsjubileet for Henrik Wergeland –  var et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Rikspolitisk senter-Eidsvoll 1814 og Riksarkivet. De gikk sammen om å lage en vandreutstilling i anledning jubileet i 2008. Pr. i dag er to (av tre) eksemplarer av vandreutstillingen intakt. Det ene eksemplaret eies av Holocaust-senteret (donasjon fra Rikspolitisk senter, Eidsvoll 1814).
Det andre eksemplaret samt restopplaget av postkort som følger utstillingen, har Foreningen Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim nå  fått i gave fra Universitetsbiblioteket i Agder og Nasjonabiblioteket!

Vi takker Universitetsbiblioteket i Agder og Nasjonalbiblioteket for gaven!

Utstillingen er montert i Kulturlåven på Fredheim og vil bli åpnet offisielt 6. november.

Programmet fra åpningen av utstillingen på Holocaustsenteret i Oslo

Henrik Wergeland

Reguleringsplan for rundkjøring ved Fredheim


Reguleringsplan for rundkjøring ved Fredheim
behandlet i Stange kommunestyre 22.06.2016:
Stange kommunestyre ang. reguleringsplan

IMG_1660 Foto © Tordis Ødbehr

Presseoppslag i juni 2016

Stangeavisa 21. juni 2016:
Lars Kristian Seierstad intervjuer Martina Klasterska:
Tilbake etter 35 aar – her fikk familien min livsgleden tilbake
Martina Klasterska ved Fredheim - bilde i Stangeavisa

Sigrid Bonde Tusvik i Dagsavisen 17. juni 2016:
Slik hevner en dikter seg

Oppslag i Hamar Arbeiderblad 17.06.2016:
Refling Hagen er Stanges Prøysen

Oppslag om Kulturhus Fredheim i Hamar Arbeiderblad 18.06.2016:
All grunn til å redde Refling Hagen-huset

17. juni 2016 – Wergelandsfesten på Tangen

DSC_1222

Blomstertoget til Wergelands ære gikk i år til Kulturhus Fredheim. Der var det opplesing av Wergeland-dikt: Florillas monolog fra farsen «Lyv ikke!», kantaten «Vord Lys», skrevet til 400-års jubileet for boktrykkerkunstens oppfinnelse, og  «Følg Kaldet» fra diktsamlingen «Jødinden».

IMG_3640

fronten-av-toget-17.06.2016

Program for 17. juni 2016

Dugnad for å lage 17. juni-greiner

For å forberede Wergelandsfesten på Tangen arrangerte Kulturhus Fredheim og Suttung teater og forlag dugnad for å lage og reparere 17. juni-blomster den 3. – 5. juni.

Montering, 17.juni-blomster17.juni-blomster i trappa

IMG_3637IMG_3644

Flagget til topps den 17. mai!

17. mai 2016: Flagget til topps på Kulturhus Fredheim!

..og morelltreet blomstrer. Her er det to vakre vårfoto fra Fredheim den 17. mai 2016.

17. mai – grunnlovsdagen, 
17. mai – frihetsgaven!
Folkets dag og ungens fryd,
vakrest mellom alle norske folkeeventyr! (IRH)

2, 17.mai 2016   4, 17.mai 2016

Vårhilsen fra Fredheim!

1, 17.mai 2016

Vårhilsen fra Inger Sleppen:

1.mai var det en strålende dag på Tangen samfunnshus, der det var flere hundre tilhørere. Mange måtte reise hjem fordi det ble for fullt. Per Fugelli var hovedtaler og det kom folk fra fjern og nær for å høre en gripende og svært sterk tale.

Halvor Reiar M. Steen hadde opplesing av tre dikt av Ingeborg, i to bolker. Han informerte litt om Ingeborg og hvor hun hadde bodd, og tok en runde med informasjon om de to sidene som stod om Ingeborg i heftet som hadde blitt delt ut i alle postkasser på Tangen, Espa og Strandlykkja. Han var svært dyktig og folk var begeistret. Under siste opplesing gjorde NRK opptak fordi de også tok opp Per Fugelli sitt foredrag. Per Fugelli nevnte Ingeborg i sin tale.

Flagget på Fredheim vaiet i vinden og alt var veldig bra! Folk ga uttrykk for at det nå hadde blitt veldig fint rundt omkring på Fredheim på kort tid. Men det har regnet mye, den store dammen er nå på plass igjen og Statens vegvesen må kontaktes slik at de graver gjennom gang- og sykkelveg for å føre vannet ut av området. Jorda er så mettet med vann etter åtte år med vann som har blitt stående at det ikke renner unna.

Under dugnaden lørdag tok vi imot besøk fra Vestlandet og Espa. De fikk omvisning og så seg rundt. Den flotte utstillingen om Ingeborg i kulturlåven ble også besøkt.

Dugnader de siste tre helgene har gitt resultater. Busker er klippet, raking har pågått, epletrær beskåret, store trær har falt i bakken og kvister har blitt ryddet i tilhengere og naboen har kjørt det bort. Tønna med parafin har naboen kjørt til han som skulle overta den. Så ble vi kvitt den utfordringen. Sist lørdag striregnet det hele dagen, vi var fire ute og to inne og fikk utført mye også på denne dagen. Rydde kvist, plukke glasskår og metallskrammel ute og vasking av gulv inne. Slike runder må vi nok ha flere av fordi det er mye glasskår, metall og plast på eiendommen.

På en av dugnadsdagene hadde vi idédugnad rundt matbordet, og på bakgrunn av at det ble snakk om behovet for trillebår og andre ting som vi trenger til enhver tid, var det en som kom med en god idé: hvis vi trenger f.eks trillebår og noen gjerne vil gi penger til innkjøp av trillebår, så overfører de penger til vår konto og vi kjøper trillebåra. Da kommer gaven med i gaveforsterkingsordningen,

Kulturkontoret har avtalt med styret i foreningen om at det skal foregå filming av enkeltpersoner som formidler litt om sitt møte med Ingeborg og Fredheim for ulike skoleklasser på Tangen evnt. Espa på Fredheim. Tilsvarende har vi gjort tidligere. Kulturkontoret avtaler selv hvilke personer som skal fortelle. Dagene for filming er 20.mai, 3.juni og 17.juni. 17.juni skal de filme toget, opplesingen på Fredheim og foreta korte intervju med enkeltpersoner som det blir avtalt med på forhånd.

Ellers arbeides det iherdig med søknader og oppfølging av søknader om støtte, slik at vi kan komme i gang med restaureringen av hovedbygningen så snart som mulig.

Hilsen fra Inger Sleppen,
leder i Forening Ingeborg Refling Hagen Kulturhus – Fredheim

per-fugelli

Dugnadsnytt

Våren 2016 har foreningen igjen arrangert dugnader på Fredheim:

Gravemaskin på FredheimNabo Thomas Bråthen stilte med mannskap, og fikk fjernet de siste restene av brakkene og materialhaugene fra åkeren nedenfor Fredheim. Takk for hjelpen!

   12094953_424394511098437_3047135830356700545_o12094726_424394621098426_8806327861705485406_o
Takk til alle som har deltatt! Eiendommen har fått et skikkelig løft!

Vårdugnader i 2016

Dugnad på Fredheim

Sola skinner og hestehoven strekker seg mot sollyset! Det er vår og vi kribler etter å komme oss ut for å ta vårpussen! Dette gjelder også for Fredheim!

I fjor ble det utført enormt mye dugnadsarbeid både ute og inne på Fredheim og det synes! Det ble ryddet, hogget trær og en mengde kvist ble plassert i tilhengere og kjørt bort av vår kjære nabo. Naboen har kappet og kløvd ved for oss og nå ligger den klar for å bli lagt opp.

Det gir enormt energi å stå på for Fredheim når det er så mange som støtter opp om arbeidet på ulike måter!

Vi setter av tre fredager og lørdager i april for å komme litt videre og ta den årlige hageoppryddingen, pluss litt til.

Følgende oppgaver trenger å bli utført:

 • Rake grasbakken rundt huset
 • Beskjære epletrær og bringebær
 • Beskjære busker, syriner….
 • Hogge trær
 • Fjerne kvist
 • Kappe og kløve ved (En lånt sag og lånt kløver står på Fredheim)
 • Legge opp ved
 • Fjerne røtter
 • Blomsterbed trenger en oppfriskning
 • Fjerne en råtten plankehaug
 • Fjerne søppel på brakketomta (støvler en fordel)
 • Vaske gulv i hovedbygning
 • Lage dugnadsmat

Det er fint om noen har med seg redskap til å utføre ulike oppgaver.

Følgende dager: Fredag 15., lørdag 16., fredag 22., lørdag 23., fredag 29. og lørdag 30.april.

Fredager kl.16.00 – 20.00 og lørdager kl.10.00 – 15.00.

Styret håper at noen av medlemmene og andre har anledning til å delta med frivillig arbeid på en eller flere av dagene som er satt opp.

Passer ikke tidspunktene, men du vil bidra, så kan det avtales tid utenom.

Dugnadsmat, sosialt samvær og prat hører med! Vel møtt!

Hilsen Inger Sleppen, Leder Ingeborg Refling Hagen kulturhus – Fredheim

Inger Sleppen. Foto © Tordis Ødbehr

Konsert i Tangen kirke 12. mars

Konserten i Tangen kirke lørdag 12 mars 2016 med Ellen Sejersted Bødtker, Torfinn Hoffart, Hide Veronika Høie ble en vakker opplevelse.

Omtale i Stangeavisa.

Blomsteroverrekkelse

Utstilling: «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre»

Utstillingen «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre»
er nå montert i Kulturlåven til Kulturhus Fredheim. Utstillingen setter Ingeborg Refling Hagens diktning og kulturarbeid inn i en historisk og samfunnspolitisk sammenheng.
JEG FORETREKKER LYSET, en utstilling om IRH

DSC01396

Utstillingen «Jeg foretrekker lyset – en forfatter – et århundre» .
Fra åpningen 12. mars 2016.

besøk i Kulturlåven

Les Stangeavisas omtale av konserten i Tangen kirke 12. mars.