Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Utstillingsåpning Knut Oddvar Solberg

19. januar 2020

Tid: 13:00 - 14:30

Sted: Kulturlåven, Fredheim

Salgsutstilling på Fredheim, Tangen

Åpning søndag 19. januar 2020, kl.13.
Opplesning av dikt og musikk.
Åpent lørdager og søndager kl.12 – 16 t.o.m. 2. februar