Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Over land og vide hav — songen om Spania

9. februar 2020

Tid: 16:00 - 18:30

Sted: Fredheim

Opplesning / foredrag

Ingeborg Refling Hagens dikt «Den internasjonale brigades kirkegård» skal vere omsett til minst 16 språk, og siste strofe er sitert på monumentet som i 1989 blei reist i Birkelunden i Oslo over nordmenn som fall i kampane i Spania:
«For verden ga brigaden,
men den ga verden tro,
og fylte svikets avgrunn
og la seg selv til bro.
Når verdensharpen engang
kan varsle bedre kår,
senk flagget, kamerater,
for brigadens kirkegård.»

Forfattar og journalist Sigrun Slapgard vil snakke om Ingeborg Refling Hagens Spaniakamp.
Opplesning frå Ingeborg Refling Hagens Spaniadikt. Musikalske innslag.

Omvisning på Fredheim v/ Valborg Sirnes frå klokka 15:00.