Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Livet på Fredheim

19. januar 2020

Tid: 15:30 - 18:30

Sted: Tangen samfunnshus

Ingeborg Refling Hagen startet sin Suttungvirksomhet på Fredheim kort etter andre verdenskrig og utviklet familiens hjem til et sentrum for et landsomfattende folkeopplyningsarbeid. I fire tiår var dette et samlingssted for kunstnere og et hjem og et veksthus for mange
barn, ungdommer og voksne.

– Hva drev de på med hele dagen, ungdommene som bodde hos Ingeborg?
– Hvorfor kom de? Og hvorfor ble de der år etter år?
– Hva lærte hun dem?
– Hvordan klarte hun å forsørge dem?
– Hvordan fikk de plass?

Intervju med tidligere Fredheimbeboere ved ordfører Nils Røhne.
Sang, dans og cello-spill ved Øyonn Groven Myhren, Ella Gyri Groven og Torfinn Hoffart.
Sang ved Tangen Mandskor.

Dette er første arrangement for å markere 125-årsjubileet for Ingeborg Refling Hagens fødsel.