Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Kaffe Lytte: Poesi og nyttevekster

7. september 2019

Tid: 12-14

Opplesning / foredrag

Henrik Wergeland var natur- og botanikkentusiast – og det ser vi tydelig både i dikt og prosa. Han engasjerte seg bl.a. for at folk flest skulle lære mere om nyttevekster. På dødsleiet sendte han frøposer til bygdefolk som President og eneste medlem av det kjente «Kaal- og rodselskabet» – men det er kanskje mindre kjent at han skrev nyttevekst-oppslagsverket «Den norske bondes nyttige kundskab om de Læge-, Farve-, Garve- samt Gift-Planter der voxe paa hans Jord». Dette er sannsynligvis Norges første populærvitenskapelige tekst om nyttevekster! På “Kaffe Lytte” den 7. september skal vi utforske Henrik Wergelands botaniske virkefelt – fra blomsterpoesi til nyttevekstprosa.