Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Ibsen-lesing

18. april 2018

Tid: 19:00 - 21:30

Sted: Fredheim

Opplesning / foredrag

Annenhver onsdag i partallsuker leser vi fra Henrik Ibsens dramaer!
Bli med for å lese, eller bare lytte.
Kontaktperson: Siri Lappegård (97100766)