Ingeborg Refling Hagens kulturhus Fredheim [logo]

Fengsel eller dødsstraff?

24. februar 2019

Tid: 16:00 - 18:00

Sted: Kulturlåven, Fredheim, Tangen i Stange

Opplesning / foredrag

Svein Gundersen er professor i drama og teater. Han vil fortelle om hvordan Ingeborg Refling Hagen i rettsoppgjøret etter andre verdenskrig kjempet mot innføring av dødsdom.
Vi får også presentert hennes diktsamling om temaet: «Hva er forskjellen på fengsel og dødsdom?»

Kjell A. Nyhus har arbeidet både som menighetsprest og fengsels-
prest. I et foredrag vil han reflektere over temaet fra dokumentar-boka si «Hvis jeg har en sjel», om åtte fanger fra Halden kretsfengsel: Kan et menneske forandre seg?

Billetter i døra, inkludert enkel servering, kr. 200